Att effektivisera synligheten för en e-handelsplattform genom SEO är avgörande för att bygga upp verksamhetens tillväxt och lönsamhet. Genom strategisk optimering kan man locka till sig kunder som är beredda att genomföra köp.

 • Identifiera nyckelord: Forska fram de mest relevanta sökorden som speglar ditt sortiment och kundernas sökbeteende.
 • Teknisk SEO: Se till att webbplatsens tekniska struktur möjliggör en sökmotors förmåga att indexera sidan effektivt.
 • Innehåll av hög kvalitet: Skapa attraktivt och informativt innehåll som svarar mot användarnas sökintentioner.
 • Mobilanpassning: Säkerställ att din e-handelssajt är fullt responsiv och användarvänlig på mobila enheter.
 • Snabba laddningstider: Förbättra sajtens prestanda för en snabbare användarupplevelse.
 • Internt länkbyggande: Använd interna länkar för att stärka sajtstruktur och sidornas auktoritet.
 • Extern länkbyggande: Skaffa kvalitativa externa länkar för att öka sajtens trovärdighet.
 • Användarupplevelse (UX): Optimering av navigering och design för en bättre kundupplevelse.
 • Mätbarhet: Använd verktyg som Google Analytics för att analysera trafik och beteendemönster.
 • Löpande optimering: E-handels-SEO är en fortlöpende process som kräver regelbundna förbättringar och uppdateringar.

Dessa strategier för e-handlen bör integreras för att driva organisk trafik, optimera konverteringsgraden och förbättra din försäljning.

SEO Ehandel

SEO E-handel - Säker tillväxt med sökmotoroptimering

SEO för nätbutiker

Sökmotoroptimering (SEO) för onlinebutiker fokuserar i huvudsak på tekniska aspekter. Att säkerställa relevans och synlighet hos Google kräver att man optimerar produktinnehåll genom noggrann teknisk kontroll och användarupplevelse (UX/UI).

 • Teknisk optimering: Grunden för att förbättra position i sökresultat.
 • Produktinnehåll: Nyckeln till att locka målgruppen.

Betydelsen av sökmotoroptimering för onlinebutiker

När användare söker efter produkter på Google är det avgörande för en e-handelswebbplats att visas i de övre regionerna av sökresultaten. Detta område benämns ofta som de organiska sökresultaten som dyker upp under de betalda annonserna på sökmotorers resultatsidor (SERP).

Att uppnå en hög rankning är essentiellt eftersom statistik visar att väldigt få besökare navigerar vidare till den andra sidan av sökresultaten. Faktum är att en överväldigande majoritet av trafiken stannar på den första sidan. Positionering inom den första sidan är därför kritisk; en topprankad sida kan erhålla mellan 32,5 % och 72 % av sidans klick, medan den andra platsen får cirka 17,6 % till 40,1 % av trafiken.

 • Första platsen i Google SERP dominerar trafiken med en väsentlig andel klick.
 • Andra platsen ser en markant minskning men erhåller fortfarande en rejäl del av besökarantalet.
 • Platser fem till sex samlar ihop en genomsnittlig trafikandel på omkring 5 % till 12 %.
 • Medan tioende platsen och nedåt endast attraherar mellan 0,1 % till 2 % av de som söker.

Dessa siffror understryker vikten av att e-handelswebbplatser arbetar strategiskt för att förbättra sin närvaro i sökmotorer. Det är en konkurrensutsatt arena där varje förbättring i rankning kan översättas till betydande ökningar i organisk trafik och potentialen för fler konverteringar. En stark närvaro i Google sök är särskilt kritisk då detta direkt kan påverka försäljning och marknadsandelar i en miljö där konkurrenterna ständigt kämpar om kunders uppmärksamhet.

Betydelsen av varumärkesigenkänning i SEO

Ett starkt och välkänt varumärke spelar en stor roll för att förbättra synligheten i sökmotorer och påverkar positivt klickfrekvensen (CTR). Användare tenderar att föredra länkar från varumärken de är bekanta med, vilket kan resultera i högre organiska placeringar för de varumärkena. Ett sådant varumärke har fördelen att det kan uppnå en första plats i sökmotorernas rankingar mer effektivt än mindre väletablerade webbplatser.

Faktorer som påverkar varumärkesstyrkans roll i SEO:

 • Användarpreferens: Benägenhet att välja länkar från kända varumärken.
 • Ökad CTR: Kända varumärken drar till sig fler klick i sökresultaten.
 • Förtroende: Starka varumärken bygger förtroende, vilket ökar potentialen för högre placeringar.

Genom att ha varumärkeslänkar som rankas högt kan detta ge användarna en känsla av att sökresultaten är mer relevanta och tillförlitliga. För varumärken innebär detta att investera i sökmotoroptimering inte bara kan öka trafiken utan också stärka varumärkespositionen online.

Sökordsanalysens betydelse för SEO inom e-handel

Betydelsen av sökordsanalys

Att genomföra en sökordsanalys innebär att tar man reda på vilka termer användarna söker på, för att därefter kunna optimera sin e-handelswebbplats. Det är ett sätt att få insikt i kundernas sökbeteenden, samt vilka specifika ord och fraser som är mest värdefulla för att locka trafik till din webbplats. En detaljerad sökordsanalys ligger som grund för optimering av din webbplatsstrukture och dess innehåll.

Identifiering av relevanta sökord för e-handeln

För att hitta och välja sökord som kommer att gagna din webbplats mest, är det viktigt att börja med att analysera kundens sökvanor samt göra en kartläggning av konkurrenternas användning av sökord. Samla sökorden i ett dokument som senare kan användas för att optimera webbplatsens olika element.

Förståelse genom sökordsanalys

Ett sökords kommersiella värde och relationen till användarens köpresa är kritiska aspekter att identifiera. Sökord med högt kommersiellt innehåll, som exempelvis specifika produktförfrågningar, indikerar att användaren är redo att genomföra ett köp. Detta står i kontrast till mer allmänna sökningar som indikerar att användaren fortfarande är i ett utforskande skede.

Sökordsanalyseringsverktyg för e-handel

Det finns en rad verktyg som underlättar processen av sökordsanalys. Var och ett av dessa verktyg erbjuder olika funktioner, från att hitta nya relevanta sökord till att mäta deras effektivitet.

Google Sökordsplanerare

Google Sökordsplanerare är ett värdefullt verktyg för att hitta relevanta sökord och förstå deras sökvolym och konkurrensnivå. Verktyget är särskilt användbart för dem som kör Google Ads, men det är också möjligt att extrapolera data för SEO-ändamål.

Ahrefs

Ahrefs erbjuder en omfattande databas av sökord och dess användbarhet för svenska sajter. Verktyget hjälper till att identifiera både primära och sekundära sökord och ger dessutom insikt i huruvida webbplatsen redan rankas för vissa begrepp.

De här verktygen är bara en startpunkt i sökordsanalysen, och det är viktigt att fortlöpande övervaka och justera din strategi för att behålla en konkurrenskraftig position på marknaden.

Förbättring av Webbstruktur för E-handel

En väldesignad webbstruktur är avgörande för både användarens navigeringsupplevelse och en webbplatsens synlighet hos sökmotorer. Idén är att skapa en rak och intuitiv stig från startsidan till specifika produkter, vilket möjliggör snabb åtkomst.

För mindre e-handelssajter bör det inte krävas mer än 2-3 klick för att nå en produkt från startsidan. Större webbplatser kan utöka detta till 3-4 klick, och för omfattande marknadsplatser är maxgränsen 4-5 klick.

Bra strukturerad webbplats:

 • Grundlänkar: Startsidan bör innehålla länkar till alla huvudkategorier.
 • Kategoriesidor: Varje kategori leder till en undersida med en lista över produkter eller underkategorier.
 • Produktsidor: Dessa bör vara lättillgängliga från sina respektive kategoriesidor.

Kritiska faktorer att beakta:

 • Tydlighet: Använd klara och relevanta namn för kategorier och produkter.
 • Länkning: Effektiva interna länkar förbättrar användarvänligheten och stöder en logisk hierarki.

En strukturerad hierarki förbättrar inte bara användarupplevelsen utan underlättar även för sökmotorer att indexera webbplatsen vilket leder till en bättre position i sökresultaten. En ogenomtänkt struktur kan däremot leda till en frustration hos både användare och sökmotorer och bör därför undvikas.

Optimering av webbadresser för e-handel

Att utforma effektiva webbadresser (URLs) är avgörande för både användarvänlighet och sökmotoroptimering (SEO). En välplanerad URL-struktur förstärker relevansen för både innehållet på sidan och sökordens precision. Här är några punkter att överväga när man skapar SEO-vänliga webbadresser:

 • Korta och Koncisa: Kompakta URLs är lättare att läsa för både användare och Google. Till exempel: webbplats.se/kategori/varumärke-modell.
 • Inkludera Nyckelord: Se till att inkludera relevanta sökord i URL, som hjälper till att signalera sidans innehåll till sökmotorer.
 • Undvik Komplexa Strukturer: Använd enkel hierarki i URL. Det är tydligare än att använda förvirrande och numrerade parametrar som webbplats.se/c23/i-12240485859403.
 • Produktrelaterade URLs: När det gäller produktsidor, undvik att återge hela kategoristrukturen. En URL bör snarare vara en direkt vägledning till produkten som webbplats.se/produkt-namn.

Exempel på en effektiv produkt-URL är webbplats.se/smarttelefon-huawei-p-smart-pro, medan en mindre effektiv variant skulle vara webbplats.se/smarttelefon/smarttelefon-huawei/smarttelefon-huawei-p-smart-pro. Enkelhet är nyckeln; kortare webbadresser tenderar att överträffa längre.

Kom ihåg att en ren och logisk URL-struktur inte bara gynnar sökmotorernas förståelse, men också användarens navigering på e-handelssajten. Genom att följa dessa riktlinjer kan man förbättra chansen att ranka högt i sökresultaten och samtidigt tillhandahålla en bättre användarupplevelse.

On-page-optimering för e-handelsplattformar

Metadatajustering

För att förbättra en e-handelswebbplats synlighet och ranking i sökmotorerna är det kritiskt att finjustera metadata, som består av titlar, beskrivningar och rubriker (H1-H6). Dessa element är bland de första som sökmotorer analyserar och använder för att bestämma relevansen hos en webbplats.

Viktiga punkter för metatiteljustering:

 • Metatiteln bör exakt spegla sidans innehåll och temat.
 • Det är rekommenderat att inkludera 1 till 3 nyckelord som speglar sidans fokus.
 • Varje metatitel ska vara distinkt jämfört med andra titlar på webbplatsen och andra sidor på internet.
 • Längden på en metatitel bör ligga mellan 50 och 70 tecken.
 • Undvik användningen av specialtecken som kan förvirra sökmotorns tolkning.

När det kommer till metabeskrivning:

 • Denna bör vara direkt relaterad till sidans innehåll och erbjuda en tydlig beskrivning av innehållet.
 • Huvudsökorden ska integreras även här för att förstärka sidans SEO-värde.
 • Unika beskrivningar är essentiella för att undvika duplicerat innehåll både internt och externt.
 • Rätt längd för en metabeskrivning är mellan 130 och 170 tecken.
 • Inkludera en handlingskallelse för att uppmuntra användarinteraktion.
 • Lägg till konkreta fördelar med produkten eller tjänsten såväl som engagerande specialtecken.

För H1-rubriker gäller:

 • Varje H1 bör reflektera sidans ämne eller produkt för att behålla sökordens tyngd.
 • En unik H1 är kritisk för att undvika innehållsduplikation.
 • Undvik att replikera metatiteln i H1.
 • Använd bara en huvudsökord i H1 och endast en H1 per sida.

För att hantera metadata på sidor i stor skala är automation via script eller plugins en lösning. Det sparar tid och säkerställer att alla sidor får unika och relevanta titlar samt beskrivningar. Ett exempel är att skapa en titel som lyder "Köp [produktkategori] från [varumärke] till bästa pris" och en metabeskrivning som lyder "[Produktkategori] till förmånliga priser från 199 SEK hos [varumärke]. Beställ nu ☎: 11-111 111 11. Finn [produktkategori] i vår webbutik ⭐ Betalningsalternativ ✈ Global leverans ➦ Garanterad kvalitet."

Genom att använda fördefinierade mallar kan man effektivt administrera stor volym av sidor, varierande från kategorier till produktsidor, och därigenom försäkra om att varje sida är SEO-optimerad.

E-handelns innehåll (SEO-texter)

Omfattning av textinnehåll

Vid framtagningen av text för e-handelsprodukter och -kategorier är det centralt att volymen av texten är tillräcklig. Det är inte endast textens kvalitet som spelar roll, utan även dess längd. En balanserad textmängd är nämligen essentiell för att visa sökmotorer att innehållet är informativt och täckande. Ett metodiskt sätt att fastställa en optimal textlängd är att undersöka de ledande konkurrenternas textvolymer och sträva efter en jämförbar längd för att skapa innehåll som konkurrerar på lika villkor. Vikten bör ligga på att inkludera centrala sökord i början av texten för en stark start.

Topprankade SidorTextlängdWebbplats 1X ordWebbplats 2Y ordWebbplats 3Z ordGenomsnittlängdXYZ ord

Det är av vikt att de primära sökorden placeras inom den inledande hundra ordens ram för att uppnå bästa möjliga synlighet.

Semantiska relaterade sökord (LSI)

Inom e-handelssektorn är det kritiskt att implementera LSI-sökord, vilka är termer relaterade till huvudnyckelorden. Sådana sökord förbättrar förståelsen hos sökmotorerna av det sammanhang textinnehållet befinner sig i. Om målprodukten är till exempel "smarttelefoner", borde innehållet inbegripa ett spektrum av LSI-sökord relaterade till detta ämne för att ge en djupare beskrivning.

För att hitta relevanta LSI-sökord kan man genomföra en grundlig analys av söktermer som associationer av topprankade sidor använder sig av. Denna process kan underlättas av verktyg såsom Ahrefs sökordsfunktioner.

I tabellen nedan återfinns exempel på LSI-sökord:

HuvudsökordRelaterade LSI-sökordSmarttelefonerAndroid, iOS, batteritid, skärmstorlekKlänningarMaxiklänningar, festklänningar, sommarklänningar

Att använda genomtänkta LSI-sökord i kategori- och produktsidors texter förstärker innehållets relevans och är fundamental för att framhäva webbplatsens expertis inom den aktuella nischen.

Det är viktigt att notera att även om skyttet är inriktat på att berika produktkategorisidornas innehåll, ska liknande noggrannhet appliceras på varje flaggskeppsprodukt. Starta med att fokusera på innehåll för de mest framträdande produkterna då detta kan vara en omfattande process, särskilt för mindre e-handelsföretag.

Mikrodata (Mikromärkning)

Innehåll som Attraherar Google-Användare

Användningen av lockande text på din produktsida kan vara avgörande för att fånga konsumenternas intresse på sökmotorernas resultatsidor. Genom att inkludera attraktiva fraser som "Upp till 75% rabatt", "Inkluderad garanti", "Prisvärd", "Kostnadsfri leverans" och "Rea" kommer webbplatsens klickfrekvens (CTR) att kunna förbättras markant.

Attraktiv PhraseSyfteUpp till 75% rabattStimulerar köpintressetInkluderad garantiÖkar förtroendetPrisvärdLockar prismedvetna kunderKostnadsfri leveransEliminerar extra kostnaderReaFramkallar en känsla av fynd

Information om Leverans

För att underlätta köpprocessen bör varje produktsida innehålla tydlig information om leverans. Detta minskar risken att potentiella köpare blir distraherade och lämnar din sida för att söka information annanstans.

Huvudpunkter för att presentera leveransinformation:

 • Leveransalternativ: Tydliggör olika sätt kunden kan få sin produkt.
 • Upphämtningsplatser och hemleverans: Informera om tillgängliga hämtplatser eller möjlighet till leverans hem.
 • Kostnadsfri leverans: Specificera om gratis frakt erbjuds.
 • Leveransvillkor: Presentera villkor som tillämpas vid leverans.
 • Detaljerad leveransinformation: Erbjuda en komplett och utförlig förklaring av alla leveranstider och -metoder.

Exemplarisk presentation av leveransinformationen på en produktsida:

 • Hemleverans: Tillgänglig
 • Hämta i butik: Välj bland flera platser
 • Fri frakt: På beställningar över 500 SEK
 • Leveranstid: Vanligtvis 2-5 arbetsdagar
 • Villkor: Se fullständiga leveransvillkor här

Teknisk Sökmotoroptimering för Webbshoppar

Sökning med Screaming Frog

Användning av verktyget Screaming Frog innebär att först nedladda programmet från deras officiella webbplats. Det passar både Mac OS och Windows-användare. Efter installationen börjar man med att mata in webbplatsens URL och starta en skanning. Detta verktyg identifierar vanligt förekommande problem såsom:

 • Döda interna och externa länkar
 • Sidor utan säkert protokoll (http istället för https)
 • Dubblerade meta-etiketter och rubriker
 • Sidor utan nödvändiga meta-etiketter och rubriker
 • Omdirigeringar
 • Stora bildfiler som sakta ner laddningstider

Att hitta dessa fel är ett första steg imot att optimera och förbättra en webshop.

Korrigerande Åtgärder för Tekniska Brister

SEO-relaterade problem kan grovt indelas i två kategorier: de som kan lösas av innehållshanterare och SEO-experter, och de som kräver en programmerares expertis för att bli åtgärdade.

Hantering av Döda Länkar

Döda länkar kan förekomma både i webbplatsens innehåll och i HTML-mallarna. Innehållshanterare eller SEO-experter kan redigera eller ta bort brutna länkar i textinnehållet, medan utvecklare behövs för att justera länkar i strukturella komponenter såsom meny, footer eller andra block.

Enkelhet och Tydlighet i Meta-Tags

För dubblerade titlar, beskrivningar och H1-taggar finns det flera orsaker:

 1. Fel i CMS kan resultera i duplicerade sidor och dess metadata.
 2. Webbplatsen kan generera URL med liknande metadata. SEO-experter kan förhindra indexering av dessa sidor genom att använda instruktioner i robots.txt-filen.
 3. Sidors metadata har oavsiktligt blivit kopierade. Detta kan korrigeras manuellt av innehållshanterare eller med ett skript av en utvecklare för automatisk uppdatering baserat på en särskild OnPage-formel.

Kom ihåg att teknisk SEO är ett nödvändigt och omfattande område som kräver regelbunden uppmärksamhet och korrigeringar för att e-handelssajter ska kunna prestera optimalt i sökmotorer. Säkerhet och tillgänglighet för både användare och webbplatsens botbesökare måste säkerställas med hjälp av https och andra optimeringstekniker för att säkerställa bästa möjliga resultat.

Webbplatsens laddningshastighet

Bildoptimering

Att minska filstorleken på bilder är central för att förbättra en webbplatsens laddningshastighet. Bilder i WebP-format ger en balans mellan bildkvalitet och filstorlek och kan markant öka en webbsidas hastighet. Verktyg såsom TinyPNG kan effektivisera processen, där filstorleken ofta landar mellan 50-100 kb, vilket är idealiskt.

Vidare är det viktigt att ge bilder tydliga filnamn. Ett beskrivande filnamn hjälper sökmotorer att förstå bilden, vilket kan förbättra webbplatsens sökmotorrankning. Exempelvis bör en bild av en produkt som svarta Nike-sneakers få filnamnet "nike-svarta-sneakers.png" istället för en generisk benämning som "IMG125403.png".

Dessutom är det betydelsefullt att inkludera en kort och relevant alternativtext, även känd som "alt-text". Denna text beskriver bilden för webbläsaren och bör innehålla relevanta sökord för att ytterligare förbättra bildens SEO-värde. Vikten av att använda sökord effektivt i alt-texten kan inte nog understrykas, dock är det viktigt att undvika att överfylla texten med sökord.

En effektiv bildoptimering kan resultera i snabbare laddningstider, vilket inte enbart kan förbättra användarupplevelsen utan också bidra till högre konverteringsgrad och försäljning.

Antal Indexerade Sidor på Google

När man förstår vikten av att ha en lämplig mängd innehåll i Googles index, kan detta påverka ens webbplats synlighet och framgång. Att ha en välbalanserad mängd sidor indexerade är avgörande; varken för få eller för många. Denna balans hjälper till att säkerställa att din webbplats anses vara en resursrik och relevant plats för besökare.

Faktorer för Optimal Indexering:

 • Unikhet: Varje sida ska erbjuda unikt och värdefullt innehåll för användaren.
 • Konkurrensjämförelse: Ha inte fler sidor i indexet än vad som är vanligt för din nisch eller dina konkurrenter.
 • Undvik Överindexering: Att undvika att alla filtervarianter, som färg och material, indexeras sparar din webbplats från oönskat svällande med lågkvalitetssidor.

Risken med Filter Sidors Överindexering:

Sidor som bildats genom varianter av produktattribut kan skapa massor av olämpligt indexeras innehåll som:

 • iphone svart metall
 • iphone vit plast

Dessa sidor saknar oftast sökvolym och värde för slutanvändaren, vilket kan störa och förvirra sökmotorns index.

Indexhanteringsstrategier:

För produkter som inte längre är tillgängliga, bör man:

 • I Lager: Framhäva produkter som finns tillgängliga.
 • Alternativ Erbjudande: Om produkten är otillgänglig, rekommendera liknande varor med samma egenskaper.

Det är värt att notera att sidor för icke-tillgängliga produkter kan stärka användarupplevelsen genom att dirigera dem till relevanta alternativ.

Konsekvenser Av Felaktig Indexeringsstrategi:

 • Ökad avvisningsfrekvens: Detta kan negativt påverka webbplatsens position och trafik.
 • Google kan minska intresset för en webbplats med många irrelevant indexerade sidor, vilket minskar chansen för hög rankning.

Instruktioner om hur man undersöker antalet indexerade sidor hos konkurrenter finns tillgängliga; genom att använda en specifik "site:" sökning i Google kan du få en överblick över hur din egen webbplats står sig i jämförelse.

Att förstå och hantera mängden och typen av sidor som indexeras av sökmotorer är kritiskt för att säkerställa att din webbplats möter både användarnas behov och sökmotorernas kriterier för kvalitet och relevans. Genom att eftersträva en välavvägd indexering bidrar du till en positiv upplevelse för både besökare och sökmotorer.

Innehållsstrategier för webbhandel

Etablera en företagsblogg

Att initiera en blogg kopplad till företaget möjliggör användandet av målinriktade sökord för att framhäva både produkter och tjänster. Genom att regelbundet publicera välskrivet och relevant material, kan man locka till sig en bredare publik och därmed förbättra konverteringsfrekvensen.

 • Verktyg för ämnesidéer: Använd verktyg som genererar sökord och ämnesidéer för att underlätta skapandet av innehåll som engagerar.
 • Analys av sökord: Bekanta dig med verktyg som erbjuder detaljerad analys av sökord och relaterade sökfraser för att skapa djupgående innehåll som förstärker din närvaro online.

Nyttjande av sociala medier

Genom aktivt deltagande på sociala plattformar kan man stärka sin webbplats relevans och synlighet. Genom att konsekvent dela värdefull och engagerande information, bygger man förtroende och lockar till interaktion vilket kan leda till ökad försäljning.

 • Delningsknappar: Implementera delningsfunktioner som uppmuntrar spridningen av produktinformation via sociala nätverk.

Interaktion med inflytelserika personligheter

Samarbeten med influencers och branschledare kan utnyttjas för att öka webbplatsens räckvidd och trovärdighet. Dessa personer har ofta en stor följarskara och kan på ett effektivt sätt sprida information om produkter och tjänster.

 • Backlinkeffekt: Inflytelserika aktörers omnämnanden kan skapa kvalitativa länkar tillbaka till din sajt, vilket är fördelaktigt ur en SEO-synpunkt.
 • Rätt tillvägagångssätt: Bygg relationer genom att interagera med influencerns innehåll, skicka produktprover eller inleda direkta samarbeten.

Produktion av videomaterial

Inkludering av videopresentationer i marknadsföringsstrategin kan underlätta kundens beslutsprocess. Användningen av video har visats öka både engagemang och försäljning, då det ger en tydlig och konkret presentation av erbjudandena.

 • Överväldigande effekt: Statistik visar att video starkt påverkar köpbeslut, vilket gör det till ett kraftfullt verktyg för att driva försäljning och förbättra kundens upplevelse.

Strategier för Länkbygge

Identifiering och Reparation av Defekta Externa Länkar

Identifiera och åtgärda problem med externa länkar som inte längre pekar på din webbplats. Verktyg som Ahrefs kan användas för att upptäcka sådana länkar. Genom att rätta till dessa kan du förbättra webbplatsens länkprofil på ett kostnadseffektivt sätt.

 • Använd verktyg för att upptäcka brutna länkar.
 • Kontakta webbplatsägarna för att åtgärda de brutna länkarna.
 • Kontinuerlig övervakning rekommenderas för bästa resultat.

Sök efter Domäner som Villigt Länkar

Fokusera på att hitta domäner benägna att skapa länkar till din webbplats, ofta kallade givardomäner. Jämför din länkprofil med konkurrenterna och identifiera potentiella källor för nya länkar. Ahrefs kan återigen vara ett användbart verktyg för denna analys.

 • Analysera konkurrenternas länkprofiler.
 • Identifiera domäner som saknas i din egen länkprofil.
 • Etablera relationer med dessa domäner för att erhålla länkar.

Förvärva Länkar via Leverantörer och Distributörer

När du är återförsäljare, kontakta leverantörer och distributörer för att få dem att länka till din webbplats. Detta är en ofta förbisedd men effektiv metod för att skapa länkar från trovärdiga och relevant webbplatser.

 • Identifiera alla leverantörer och distributörer.
 • Uppfordra dem till att inkludera en länk till din webbplats.
 • Framhåll fördelarna med ökad synlighet för båda parter.

Lokal sökmotoroptimering för webbshoppar

Optimering av webbshoppar för lokala sökningar är avgörande för att synas där kunderna finns. För företag med fysiska butiker är detta särskilt centralt:

 • Platsbaserade Sökningar: Eftersom nära hälften av sökningarna på Google är lokalt orienterade, är en stark närvaro avgörande.
 • Produktoptimering: Genom att anpassa produktinformation efter lokala sökord förbättras synligheten i relevanta sökningar.
 • Företagsinformation: Tydlig information om butikslokaler och hämtningsplatser underlättar för kunderna att hitta till fysiska platser.

Vanliga frågor

Effektiva sökmotoroptimeringsstrategier för e-handelsplatser

För att förbättra synligheten av en e-handelswebbplats kan en kombination av noggrant utvalda sökord, hälsosam bakåtlänkprofil och användarvänligt webbplatsdesign göra stor skillnad. Företag bör även inkludera detaljerade och unika produktbeskrivningar samt optimera sina bilder för att förbättra sökrankningen.

Optimering av produktbeskrivningar för sökmotorer

Produktbeskrivningar spelar en central roll för att locka både kunder och sökmotorer. Nyckeln ligger i att skapa värdefulla och övertygande texter som naturligt integrerar relevanta sökord. Fokus bör ligga på att beskriva produkternas fördelar och egenskaper på ett klart och koncist sätt.

Val av nyckelord för e-handelswebbplatser

E-handelssidor bör fokusera på relevanta och specifika nyckelord som speglar deras produkters syfte och kategori. Även långsvansade nyckelord som uttrycker specifika användarintentioner kan vara värdefulla då de ofta leder till högre konverteringsfrekvens.

Webbplatsers hastighet och dess inflytande på e-handelns SEO

Webbplatsens hastighet är kritisk för användarupplevelsen och påverkar därmed även SEO-prestanda. Snabbare sidor rankas högre och lockar fler besökare, eftersom de ger en smidigare shoppingupplevelse.

Mobilanpassningens betydelse för SEO inom e-handel

Mobilanpassning är avgörande då allt fler konsumenter använder mobila enheter för att göra inköp. En mobilvänlig webbplats gör det möjligt för besökare att enkelt navigera och genomföra köp, vilket i sin tur signalerar positiv användarupplevelse till sökmotorerna.

Kundrecensioners roll för e-handelswebbplatsers SEO

Kundrecensioner är inte bara värdefulla för potentiella kundbeslut, utan de ger även färskt och relevant innehåll som kan förbättra en webbplatsens sökordsrankning. Dessutom kan de generera användargenererade sökord som webbplatsen kanske inte har riktat in sig på.

k
o
n
t
a
k