Att förlita sig på konsumentdata är något som gjorts länge inom digital marknadsföring. Men att samla in kunders personuppgifter kanske inte är ett alternativ länge till, eftersom Googles har en avsikt att eliminera tredjepartscookies år 2023. Inom det digitala universumet är trenden att vi närmar oss en mer “cookieless” framtid och flera stora teknikföretag har redan börjat skära av möjligheterna att spåra prestanda med cookies.

Vi på Webbografi ser att det numera inte alls är lika lätt för verksamheter att etablera sig digitalt jämfört med bara något år tillbaka. Trenden pekar på att det kommer bli avgörande för verksamheter att snabbt anpassa sig efter dessa förändringar som sker just nu.

Cookies

En digital framtid utan cookies

Vikten av att anpassa sig

Det är framförallt mindre och medelstora företag som ännu inte har börjat arbeta helt datadrivet, som snabbt måste förstå vikten av att anpassa sig. Vi vill med vårt nya koncept hjälpa företag att förstå vikten av att implementera ett datadrivet mindset i deras arbetsprocess. Utöver detta ser vi även över deras varumärkesstrategi, UX-strategi och digital marknadsföringsstrategi.

Så når du framgång i en Cookieless värld

Nyckeln till framgång för företag är att ha en strategi för hur man börjar samla och äga sin egna data (first-part data) för att hitta nya insikter. Samtidigt som det blir svårare att förstå användarens kundresa, blir vissa moment i kundresan ännu viktigare att tänka på. Det är därför viktigt för verksamheter att ha en bra strategi för hur man samlar in kunddata för att få värdefulla insikter. När det inte längre går att förlita sig på cookies så kommer här ett par tips på vad du kan göra för att förbereda dig för den cookielösa framtiden:

  1. Etablera en strategi för hur du samlar in “first-part data” och hur man använder denna data på rätt sätt för att skapa tillväxt genom att skapa direkt-till-consumers kanaler.
  2. Lägg resurser på att skapa en bättre kundupplevelse på webbplatsen. Kundupplevelsen på webbplatser kommer att bli ännu viktigare, att kunna erbjuda användare en personlig upplevelse på webbplatsen kommer att vara ett måste.
  3. Investera i ett CRM-system som hjälper till att samla ihop “first part data”, annonser och analytics på ett och samma ställe.
  4. Ta fram content av hög kvalitet då det blir viktigare att förstå vad din målgrupp vill läsa. Att verkligen förstå sig på sin målgrupp och jobba med “content first”. Vikten av att ta fram kvalitativ content som era kunder älskar att läsa kommer att bli ännu viktigare
  5. Satsa på att utveckla företagets varumärkesstrategi och er positionering för att bygga en effektiv varumärkeskännedom digitalt

k
o
n
t
a
k