Growth marketing har länge varit ett viktigt arbetssätt inom digital marknadsföring, trots att det är ett relativt nytt begrepp inom kommunikation och marknadsföring. 

Genom Growth Marketing kan man förstå kundernas behov och ständigt optimera och effektivisera marknadsföringsstrategierna. Growth Marketing går ut på att förstå kundernas behov och beteende och utifrån det analysera och sammanställa data och därefter optimera aktiviteterna. Genom att kontinuerligt testa, analysera och därefter anpassa strategin minskar risken för att marknadsföringsbudgeten spenderas på fel sätt. Genom dagens moderna teknik och digitala mätverktyg har det blivit möjligt att föra datadrivna beslut vilket ger nya och större möjligheter att anpassa och skräddarsy buskapet efter målgruppen.

Nyhet

Growth marketing

Analysering

Det är viktigt att hela tiden analysera och optimera marknadsföringstrategierna i och med det digitala samhället är i en ständig förändring och därmed ändras kundernas beteende snabbt. Genom en kontinuerlig testing som sker ofta och är små kan man snabbt ändra och anpassa strategin om det behövs efter dessa beteenden. Testerna sker i realtid och ger dig viktig kunskap om kunderna. Det är ett kostnadseffektivt sätt eftersom du snabbt kan ändra aktiviteter och kampanjer om data visar att en ändring krävs. Datadrivna beslut gör det dessutom möjligt att analysera många steg i kundresan och kommunicera budskapet till rätt person vid rätt tillfälle.

Growth Marketing inkluderar framför allt följande områden:

SEO (sökmotoroptimering)

Webbanalys (ofta Google Analytics)

CRM (Customer Relationship Management)

Marketing Automation (inklusive e-postmarknadsföring)

Content Marketing

CRO (Konverteringsoptimering)

Inbound Marketing

SEM (Search Engine Marketing)

Annonser i sociala medier

Marketing Automation

En person med titeln Growth marketer analyserar stora mänger data och optimerar och effektiviserar marknadsföringen i de digitala kanalerna därefter. En growth marketer arbetar ofta med flera mät- och analysverktyg för att utvärdera data. I data finns viktiga insikter om kundbeteendena och går ut på att skaffa ökad förståelse för målgruppen. Det handlar om att se nya möjligheter i data och komma på hur kommunikationen kan optimeras.

k
o
n
t
a
k