Digitalt Varumärke

Vi bygger varumärken som människor kommer ihåg. Det är viktigt att skapa en varumärkesidentitet som visuellt stärker ert företag och marknadsposition. Vi hjälper er att skapa en varumärkesstrategi och varumärkesidentitet som attraherar rätt människor, kunder och medarbetare och därmed ser till att ni gör bättre affärer.

Verktyg

Varumärkesstrategi

Varumärkesstrategin grundar sig i ett företags identitet. Det är essentiellt eftersom varumärket bör kommunicera i samma riktlinje som företagets vision. Därför tittar vi på många olika delar när vi skapar en varumärkesstrategi. Genom att skapa en konsekvent kommunikation av ert varumärkes värden, ser vi till att era målgrupper får samma uppfattning av varumärket, var de än möter er.

Logotyp & Grafisk Profil

En gedigen logotyp och grafisk profil är en given förutsättning för att nå framgång i sin varumärkesprofilering. Genom att låta oss designa en välgjord och professionell logotyp till ert företag, får ni rätt grund för ett ett långsiktigt varumärkesbyggande.

Presentationsmall

Presentationsmallens uppgift är att snabbt och tydligt ge en bild av ert företag. Att skapa en bra presentationsmall tar tid och det kan vara svårt. Vi hjälper ert företag att skapa en snygg presentationsmall som har en röd tråd, en tydlig struktur och som lyfter fram kärnan i budskapet.

Tryckmaterial / PDFer

Det finns många strategiska fördelar för företag med att ha genomtänkt och tydligt tryckmaterial och PDFer. Kunderna kommer enklare att kunna identifiera varumärket, vilket skapar förtroende. Dessutom ökar igenkänningsfaktorn för företaget hos potentiella kunder.

Motion Graphics

Motion Graphics hjälper till att förmedla ett visst meddelande, idé eller information till publiken på ett mycket enkelt och effektivt sätt. Genom att vi hjälper er att skapa annonser eller titelfilmer genom Motion Graphics ser vi till att såväl nya som befintliga kunder lockas till ert företags specifika lösningar.

Nyproduktion

Optimering

I projekt som UX, webbutveckling och uppstart av datadriven marknadsföring så utgår vi oftast från ett projektbaserat pris. Som ny kund inleder vi oftast med att skapa en stark grund som man kan därefter optimera ifrån.

(Projektbaserat pris)

Vid val av optimering så ingår vi i ett längre samarbete där vi varje månad optimerar SEO, annonsstruktur, analys av besökare och konverteringsoptimering för ett löpande pris i månaden.

(Månadsbaserat pris)
>
kontakta oss
<
FLEr Lösningar

>

Digitalt varumärke

<

Berätta för er kund vilka ni är

>

Digital plattform

<

Erbjud er kund en produkt/tjänst

>

Digital marknadsföring

<

Led er kund till er digitala platform

Bli medveten om fler digitala lösningar som utgör resterande delar av er digitala närvaro.
k
o
n
t
a
k