Digital Plattform

Vi älskar att bygga innovativa lösningar som människor älskar att använda. Vi skapar digitala produkter som stärker varumärke, skapar engagemang och framförallt levererar result. Vi utgår alltid ifrån att skapa UX-design som är resultatdriven och som löser riktiga problem. Vi lär känna dina användare på djupet för att både förstå behoven och affären. Insikter som kopplas samman med era affärsmål för att skapa värde.

Verktyg

UX Design

Som företag är det mycket viktigt att kunna ge sina kunder bra användarupplevelser, sådant som gör att de väljer att använda er produkt eller tjänst om och om igen. Genom att vi designar er produkt eller tjänst utifrån användarens behov hjälper vi er att skapa en mer användarvänlig upplevelse med kunden i fokus.

UI Design

UI Design fokuserar på hur produkten kommer se ut och uppfattas. Genom att vi anpassar färger, kontrast, ljus, format på grafiska element, bilder och typsnitt skapar vi de bästa förutsättningarna för att fånga intresset hos ert företags målgrupp.

Prototyping

En prototyp är en digital simulering eller demo av en produkt, app eller tjänst som gör att ni kan testa antaganden och virtuellt utforska en produkt innan den byggs. Genom att utveckla en digital prototyp kan vi hjälpa er att testa idéer för er digitala produkt på ett snabbt, säkert och kostnadseffektivt sätt. Med andra ord så är det ett viktigt affärsverktyg för att driva innovation i ert företag.

Animation Design

Att öka genomslaget med Animation Design och rörliga element blir alltmer viktigt i den digitala världen. Redan idag utgörs den mesta av onlinetrafiken av videotittningar. Genom att vi designar dynamiska animationer skapar vi ett effektfullt redskap som gör att ert företag kan sticka ut bland allt mediasurr, samtidigt som det hjälper till att ytterligare stärka ert varumärke. Med bra Animation Design hjälper vi er så att ert ert budskap når hela vägen fram.

Responsive Design

I takt med att den digitala tekniken går framåt ökar även antalet enheter som går att surfa på. Det ställer högre höga krav på ert företags webbsida eftersom ni inte vill gå miste om potentiella kunder. Genom att implementera denna fantastiska teknik säkerställer vi att ni sparar en massa tid, samtidigt som ni kan vara säkra på att er webbsida ser ut och fungerar precis som ni vill att den ska göra - oavsett vilken enhet besökaren använder sig av.

Back-end Utveckling

Backend-utveckling utgör numera en del av de flesta IT-lösningar, eftersom majoriteten av alla webbplatser och applikationer har behov av en databas eller kontrollpanel. Det är viktigt att er Backend-utveckling ligger i framkant för att ni ska få tillgång till alla nya funktioner och tekniker som finns på marknaden. Genom att utveckla smarta backend-lösningar som är moderna, framtidssäkra och flexibla så ser vi till att er webbplats är kraftfull och smidig.

Front-end Utveckling

Front-end är den del på din webbsida som användaren ser och interagerar med i en webbläsare och det inkluderar följande element: text, färg, bild och navigering. Genom att bygga upp front-end delen av webbsidan så hjälper vi ert företag att få en dynamisk webbsida med responsiva användargränssnitt som fungerar utan krångel.

Nyproduktion

Optimering

I projekt som UX, webbutveckling och uppstart av datadriven marknadsföring så utgår vi oftast från ett projektbaserat pris. Som ny kund inleder vi oftast med att skapa en stark grund som man kan därefter optimera ifrån.

(Projektbaserat pris)

Vid val av optimering så ingår vi i ett längre samarbete där vi varje månad optimerar SEO, annonsstruktur, analys av besökare och konverteringsoptimering för ett löpande pris i månaden.

(Månadsbaserat pris)
>
kontakta oss
<
FLEr Lösningar

>

Digitalt varumärke

<

Berätta för er kund vilka ni är

>

Digital plattform

<

Erbjud er kund en produkt/tjänst

>

Digital marknadsföring

<

Led er kund till er digitala platform

Bli medveten om fler digitala lösningar som utgör resterande delar av er digitala närvaro.
k
o
n
t
a
k