fbpx
TG Instruments website screenshot

Virtuell Dental

Utmaningen

Virtuell Dental är marknadsledande inom tandproteser och är en av de främsta tandteknikerna i Stockholm och hela Sverige. Vi fick i uppdrag att se till att deras hemsida speglade deras position på marknaden. Vi skapade en helt ny grafisk profil och hemsidan till Virtuell Dental som representerade deras varumärke på rätt sätt.

Använda tjänster

Datadriven marknadsföring
Branding
Webbutveckling
SEO
UX-design
Facebook Ads

Branding

Typsnitt Typsnittet Gill Sans är elegant med sina kurvor som dynamiskt ändrar tjocklek. Geometriska former är också påtagligt och uttrycker precision. Typsnittet fungerar bra som en representant för Virtuell Dentals verksamhet där teknik och hantverk är viktiga värden. Det andra typsnittet, Open Sans, har samma värden men en högre läsbarhet tack vare större yta i och mellan bokstäver. Resultatet blir att brödtext enklare kan läsas.
Aa

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ

abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö

0123456789

Gill Sans Regular
Aa

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ

abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö

0123456789

Open Sans Regular
#1d2434
CMYK: 44/31/0/80
RGB: 29/36/52
#e6eff2
CMYK: 5/1/0/5
RGB: 230/239/242
#13ac9d
CMYK: 89/0/9/33
RGB: 19/172/157
Färger En grönblå färgskala valdes för att uttrycka det kliniska hos företaget. En mörkare blågrön används i ganska stor utsträckning för att sticka ut gentemot det typiska ljusa som ofta används av företag inom medicin. Tillsammans uttrycker färgerna en känsla av framtid och tekniska lösningar.

Utveckling av Hemsida

Responsiv Hemsida
Illustrationer används flitigt för att framhäva det tekniska och nästintill magiska som ger sker på företaget. Samtliga illustrationer är tredimensionella för att symbolisera 3D CAD metoderna man använder i sin produktutveckling. Det illustrativa fungerar även väl till båda kundgrupper som hemsidan är byggd för, d.v.s. tandläkare och privatpersoner. Tandläkare kan logga in och se sina beställningar och privatpersoner kan läsa mer om produkter.

Growth Strategi

RETURN ON AD SPEND (FB)

2.5x

Ökad konvertering

+55%

Jun 2020 - Dec 2020

RETURN ON AD SPEND (GOOGLE)

3.5%

Ökad trafik

+130%

Resultat

Den nya grafiska profilen gav det visuella uttrycket ny kraft. Viruell Dental har idag en webbplats som speglar verksamheten och dess vision, vilket både har genererat fler affärer och en stolthet inom organisationen. Med en tydlig och samlad företagsidentitet bryter Virtuell Dental nu ny mark.